چاپ کردن این صفحه

standard

31 شهریور 1396
نویسنده :  

 

    اکثرا  در زمان بازرسی جرثقیل ها از شرکت شاخص طلایی میپرسند کارشناسان  ما  معتقد  هستند

که چون  ساخت جرثقیل مثلا 10 سال از زمان ساخت آن گذشته است پس  5 تن یا 10 درصد از ظرفیت

باربرداری ایمن  SWL  کاسته میشود وگواهینامه یکساله بایست صادر گردد...

و هنگامی که اینجانب از ایشان سوال  میکنم     این گفته را به صورت مستند  رویت  کردین؟ در کجای استانداردB30.5است ؟

با حالت تعجب نگاه میکنند !!!!میفرمایند چون عمرش بالا رفته پس 5 تن کاهش ظرفیت داریم  دیگه....!!

این کارشناسان تجربه ودانش فنی ناقصی  وپیشنهاد میگردد استاندارد بالا را بیشتر مطالعه نمایند...

شرکت شاخص طلایی پیشنهاد مینماید  با مطالعه  صفحه 

 

Super User

جدیدترین فرم  Super User

موارد مرتبط