چاپ کردن این صفحه

جرثقیل متحرک

26 شهریور 1396

 

 


 

  

مدرس  جرثقیل موبایل   آقای دکترمفتی زاده  با استفاده از  23 سال تجربه وانتقال دانش فنی همراه با کار عملی ،دوره های آموزشی جرثقیل را

برای مهندسان فنی   وکارشناسان ایمنی   برگزار مینماید.